1.6 C
Sarajevo
11/29/2023
Naslovnica Vijesti BiH Skandalozno: U tišini se masovno odbacuju prijave protiv KCUS-a i Sebije Izetbegović...

Skandalozno: U tišini se masovno odbacuju prijave protiv KCUS-a i Sebije Izetbegović za nesavjesno liječenje umrlih tokom pandemije

Protiv KCUS-a i Izetbegović bilo su ukupno tri prijave, podnijete su prije više od dvije godine, a advokat Koldžo je potvrdio za Raport da je Tužilaštvo KS, nedavno dvije od te tri prijave odbacilo!

Sjećate li se prijava koje je advokat Damir Koldžo podnio Tužilaštvu Kantona Sarajevo protiv Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, a u ime porodica koje su tražile odgovornost zbog smrti njihovih najmilijih zbog, kako su tvrdili, nemara u liječenju tokom pandemije COvid 19?

Podsjećamo, takvih prijava protiv KCUS-a i Izetbegović bilo je ukupno tri, podnijete su prije više od dvije godine, a advokat Koldžo je potvrdio za Raport da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo, nedavno dvije od te tri prijave odbacilo!

Provjerava li iko Sabinu Sarajliju?

Istražujući temu u vezi s ovim prijavama koje je podnio Koldžo i predmetu koji je Tužilaštvo Kantona Sarajevo još prije dvije godine i sedam mjeseci otvorilo u vezi s pismom 13 anesteziologa s KCUS-a koji su upozoravali na nepravilnu upotrebu respiratora ACM812 A, kao i na druge probleme u funkcionisanju COVID odjela tokom pandemije Covid 19, Raport je došao do saznanja da Kantonalno tužilaštvo Sarajevo masovno odbacuje prijave protiv KCUS-a i Sebije Izetbegović.

Raport u ovom tekstu donosi komentare advokata Damira Koldže na odluke Tužilaštva Kantona Sarajevo, ali i odgovor Federalnog tužilaštva na Raportov upit o tome kako oni komentiraju činjenicu da se istraga o pismu anesteziologa vodi duže od dvije i po godine iako je Federalno tužilaštvo 5. aprila 2021. o tome naložilo hitnu.

Ono što se iščitava iz odgovora Federalnog tužilaštva je to da oni komuniciraju s Kantonalnim tužilaštvom Sarajevo i vrše nadzor nad određenim predmetima, a nakon što dobiju pritužbe oštećenih strana o primjerice nekoj odbačenoj prijavi.

Međutim, ono što je alarmantno i simptomatično, u tom slučaju Federalno tužilaštvo obavijesti glavnu tužiteljicu Tužilaštva KS Sabinu Sarajliju da preispita odluku o odbacivanju prijave, a onda Sarajlija obavijesti Federalno tužilaštvo da je ‘postupanje tužioca bilo efikasno i zakonito i da su razlozi koji su usporili donošenje tužilačke odluke bili objektivne prirode i rezultat sveobuhvatnog pristupanja u rasvjetljavanju svih relevantnih činjenica.’

Nejasno je da li se Federalno tužilaštvo bavi s provjerom tih navoda ili se Sarajliji vjeruje na riječ?

Na Raportov jednostavan upit Federalnom tužilaštvu o tome zašto nema tužilačke odluke o pismu anesteziologa od prije više od dvije i po godine kada su oni zatražili od Tužilaštva KS hitnu istragu o tom pismu i drugim medijskim navodima o ugroženosti zdravlja i života pacijenata na Covid odjelu KCUS-a, iz Federalnog tužilaštva dobili smo odgovor da su iz tog predmeta proizašla još dva nova predmeta, a za koje su u međuvremenu odbačene prijave.

Da li je u ovom slučaju riječ o prijavama koje je podnio advokat Koldžo, nemamo zvanične potvrde, no očigledno je da su u Kantonalnom tužilaštvu izgleda ustrajni u tome da sve predmete vezane za KCUS i nesavjesno liječenje odbace.

Koldžo: Uložio sam prigovor

Advokat Koldžo je odgovorio na upit Raporta da li je dobio obrazloženje zbog čega su prijave koje je on podnio u ime oštećenih porodica odbačene, te kako to komentira.

Damir Koldžo

“Za oba predmeta sam uložio prigovor i sad čekam kakav ću odgovor dobiti. Kada je u pitanju treći predmet u vezi s KCUS-om obaviješten sam iz Tužilaštva Kantona Sarajevo da još rade neka dodatna vještačenja i u tom predmetu nije donesena odluka. Smatram da Tužilaštvo KS ne provodi postupak na način na koji bi trebalo i da zakonske norme i dokazane činjenica ne primjenjuju na način koji je ujednačen u svim predmetima. Vještaci koje tužilaštvo angažira, govorim o vještacima medicinske struke mi ne daju u svojim nalazima objašnjenja na pitanja koja su postavljena od strane oštećenih u prigovorima i žalbama koji su ulagani i na koja je u jednom predmetu ukazalo i Federalno tužilaštvo. Činjenica je da je evidentna neprincipijelnost i Tužilaštva KS i vještaka u njihovom postupanju u odnosu na neke druge predmete što dovodi do toga da imamo odluke kakve imamo”, ističe Koldžo.

Komentirajući činjenicu da u Tužilaštvu KS za neke predmete otvorene prije skoro tri godine ni danas nema tužilačke odluke, advokat Koldžo kaže da je zakon jasno regulisao rokove u kojima se provode određene istražne radnje i vještačenja, ali da se ti rokovi ne poštuju.

“Tužilaštvo će vam reći ‘imamo puno predmeta pa ne možemo da stignemo’, vještaci će reći ‘mi prezauzeti pa ne stižemo’. Najlakše je naći objašnjenje i razlog za nerad. Moj stav kao privatnika je da ako ja svoj posao ne uradim u roku, stranka će otići, kad tužilac bude u istoj poziciji, a po zakonu bi trebao biti i odgovarati za svoj rad, takav kakav je nekome, onda će se ti predmeti i u brzati i onda nećemo imati slučajeve da istrage traju dvije ili tri godine”, smatra Koldžo.

Advokat Koldžo na jednom primjeru koji nije vezan za KCUS nego za prijavu protiv jedne privatne klinike ilustruje način na koji Tužilaštvo Kantona Sarajevo onemogućava oštećene da ostvare svoje pravo.

“Kantonalno tužilaštvo mi je u tom predmetu na tri načina odbijalo omogućiti uvid i dati dokaze, a nakon što su prvi put donijeli odluku o odbacivanju prijave. Tek kad je spis otišao na Federalno tužilaštvo, ono je dozvolilo da izvršim uvid i kopiram dokaze što je zakonska mogućnost nakon završene istrage. Međutim, Tužilaštvo KS je bilo okončalo istragu, donijeli su odluku da odbacuju prijavu, a kada sam zatražio kopiranje dokaza čak tri puta su me odbili. Tek mi je Federalno tužilaštvo omogućilo da to uradim, ali unutar sedam dana zakonskog roka za podnošenje prigovora morao sam iskopirati kartonsku kutiju dokaza, proučiti ih i protumačiti .Sad je to ponovo otišlo na Federalno tužilaštvo i sad čekam izjašnjenje. Ali, ovo je primjer kako se zloupotrebljava procesno pravo i kako se onemogućavaju oštećeni da ostvarauju svoje pravo i kako su dovedeni u neravnopravan položaj”, pojašnjava Koldžo.

Da bismo što vjerodostojnije predstavili situaciju u vezi s istragama ili provjerama koje su u Tužilaštvu Kantona Sarajevo pokrenute nakon što im je Federalno tužilaštvo prije dvije godine i sedam mjeseci naložilo da ih provedu, u nastavku objavljujemo kompletan odgovor Federalnog tužilaštva na Raportov upit o tome zašto Kantonalno tužilaštvo ne donosi odluku o provjerama iz pisma anesteziologa KCUS-a?

Podsjećamo, nedavno smo iz Tužilaštva KS na isto pitanje dobili odgovor „da vrše provjere navoda“, no iz odgovora Federalnog tužilaštva, nejasno je istražuje li se uopšte još nešto u vezi s pismom anesteziologa.

Nejasan odgovor Federalnog tužilaštva

Odgovor, bez ikakvih intervencija prenosimo u cijelosti:

“Na osnovu zahtjeva Federalnog tužilaštva FBIH o hitnom formiranju predmeta radi provjere navoda iz medija o postojećoj sumnji da je grupa anesteziologa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu uputila pismo menadžmentu te ustanove u kojem upozoravaju na nepravilnu upotrebu respiratora, kao i na druge probleme u funkcionisanju COVID odjela, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je 05. aprila 2021. godine, formiralo predmet broj: T09 0 KTA 0166987 21.

Na isti predmet su 11. i 23. juna 2021. godine, Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, dostavljene prijave sa imenima konkretnih lica i krivičnih djela za koja se ta lica prijavljuju, te su stoga prijave izdvojene iz gore navedenog predmeta, pri čemu su formirana nova dva spisa broj: T09 0 KT 0169368 21 i T09 0 KT 0169369 21, u kojima je Federalno tužilaštvo FBIH, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, vršilo nadzor.

S tim u vezi, ovo tužilaštvo je 03. oktobra 2023. godine, zaprimilo podnesak u kojem je zatražno vršenje nadzora nad radom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u predmetu broj: T09 0 KT 0169368 21. U skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku FBIH i odgovarajućim općim obaveznim uputstvima, navedeni podnesak je od strane ovog tužilaštva smatran kao pritužba na neefikasnost i/ili nezakonitost postupanja i rada prije donošenja konačne tužilačke odluke, o čemu je, u okviru svojih ovlaštenja, mjerodavan odlučiti glavni kantonalni tužilac.

Slijedeći navedeno, ovo tužilaštvo je dana 04. oktobra 2023. godine, podnesak dostavilo glavnoj kantonalnoj tužiteljici Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, radi poduzimanja potrebnih mjera te utvrđivanja osnovanosti odnosno neosnovanosti pritužbe. Izjašnjenjem glavne kantonalne tužiteljice od 17. oktobra 2023. godine, ovo tužilaštvo je obaviješteno da je postupanje tužioca u predmetu broj T09 0 KT 0169368 21 bilo efikasno i zakonito i da su razlozi koji su usporili donošenje tužilačke odluke bili objektivne prirode i rezultat sveobuhvatnog pristupanja u rasvjetljavanju svih relevantnih činjenica.

Dopisom postupajuće kantonalne tužiteljice smo 27. oktobra 2023. godine, obaviješteni da je u predmetu broj: T09 0 KT 0169368 21 donesena naredba o neprovođenju istrage protiv prijavljenih lica, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Takođe smo u predmetu broj: T09 0 KT 0169369 21 vršili nadzor u smislu da smo pritužbu na efikasnost i zakonitost postupanja kantonalnog tužioca prije donošenja konačne tužilačke odluke, koja je zaprimljena u ovom tužilaštvu 12. marta 2023. godine, proslijedili glavnoj kantonalnoj tužiteljici koja je bila, u toj fazi i u skladu sa svojim ovlaštenjima, mjerodavna odlučiti o pritužbi.

S tim u vezi smo na osnovu člana 9. Zakona o Federalnom tužilaštvu FBIH, ocijenili potrebnim da u skladu sa Obaveznim uputstvom glavnog federalnog tužioca o postupku rješavanja pritužbi na naredbe o neprovođenju istrage, naredbi o obustavi istrage, kao i pritužbi zbog neefikasnog i/ili nezakonitog rada u krivičnim predmetima broj: A-30/22 od 27.01.2022. godine, glavna kantonalna tužiteljica pristupi razmatranju svih do tada provedenih radnji u konkretnom predmetu, kao i efikasnosti preduzimanja istih, kako bi se ocijenilo da li je pritužba osnovana ili ne, te da o tome, u skladu sa navedenim Obaveznim uputstvom, blagovremeno obavijesti ovo tužilaštvo. Po navedenom je postupljeno 29. marta 2023. godine.

Nakon toga smo, u skladu sa našim uputama, 27. oktobra 2023. godine od strane glavne kantonalne, kao i postupajuće kantonalne tužiteljice obaviješteni da je 27. oktobra 2023. godine, u predmetu broj T09 0 KT 0169369 21 takođe donesena naredba o neprovođenju istrage.

Federalno tužilaštvo FBIH će i dalje biti uključeno u rad na ovim predmetima u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i u mjeri u kojoj to bude neophodno“.

Spread the love
POVEZANI ČLANCI

OTKRIVAMO: Evo šta znači pjesma koju Selma izvodi dok pokazuje DVOGLAVOG ORLA! (VIDEO)

Pjevačica Selma Bajrami je svojim nastupom i izvođenjem pjesme "Valle Kosovare" izazvala burne reakcije, naročito među djelom srpske javnosti zbog pokazivanja silmbola tzv. "Velike...

Hamas pozvao Elona Muska da posjeti Gazu

Višerangirani zvaničnik palestinske militantne organizacije Hamas Osama Hamdan pozvao je danas američkog milijardera Elona Muska da posjeti Pojas Gaze kako bi vidio...

Video / Opet drama na autoputu: Prevrnuo se kamion blizu Sarajeva

Nakon što su u prethodna dva dana zabilježena dva sudara na autoputu kod Sarajeva, večeras je došlo do nove drame.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NAJGLEDANIJE

OTKRIVAMO: Evo šta znači pjesma koju Selma izvodi dok pokazuje DVOGLAVOG ORLA! (VIDEO)

Pjevačica Selma Bajrami je svojim nastupom i izvođenjem pjesme "Valle Kosovare" izazvala burne reakcije, naročito među djelom srpske javnosti zbog pokazivanja silmbola tzv. "Velike...

Hamas pozvao Elona Muska da posjeti Gazu

Višerangirani zvaničnik palestinske militantne organizacije Hamas Osama Hamdan pozvao je danas američkog milijardera Elona Muska da posjeti Pojas Gaze kako bi vidio...

Video / Opet drama na autoputu: Prevrnuo se kamion blizu Sarajeva

Nakon što su u prethodna dva dana zabilježena dva sudara na autoputu kod Sarajeva, večeras je došlo do nove drame.

Iranci objavili snimak kako njihovi dronovi prate američki nosač aviona

Iran je objavio snimak u kojem se može vidjeti kako njihovi dronovi prate flotu koju čini nosač aviona USS Dwight D. Eisenhower...
Spread the love